misli globalno,
deluj lokalno

Održava se okrugli stol “Pravednost na izborima 03 novembra”

16.10.2013

Đakovica, 16  oktobar -  Kosovski Institut za Pravdu u saradnji sa Nacionalnom Koordinatorkom od strane Državnog Tužilaštva oko Lokalnih Izbora 2013 i NVO-a “Syri i Vizionit” je održao okrugli stol sa temom saradnje institucija vezano za kaznena dela protiv prekršioca prava glasanja, upoznavanje sa Standardnim Procedurama Delovanja (SPD) i spremnosti Državnog tužioca i Kosovske Policije kako bi se one sprovele, i to pre, tokom i nakon dana glasanja.
Ovaj okrugli stol je deo serije diskusija u glavnim centrima Kosova, koji se sprovode u okviru projekta “Inicijativa za podizanje efikasnosti institucija pravde za slobodne, demokratske i pravedne izbore na Kosovu” a koji podržava Ambasada Velike Britanije u Prištini.