misli globalno,
deluj lokalno

Organi pravde poručuju građanima i partijama da će imati nultu toleranciju za prekršioce zakona tokom izbora

17.10.2013

Peć 17  oktobar -  U Peći je održan okrugli stol “Pravednost na izborima 03 novembra” u organizaciji Kosovskog Instituta Pravde a u saradnji sa Državnim Tužiocem, Kosovskom policijom, Centralnom Izbornom Komisijom i organizacijom “Syri i Vizionit”.

Cilj ovog okruglog stola je bila spremnost i saradnja svih institucija pravde za zajedničko delovanje protivu svih onih krivičnih dela tokom i nakon dana glasanja.
Takođe su prisutni na ovom okruglom stolu bili obavešteni o Standardnim Procedurama Delovanja (SPD) i spremnosti Državnog Tužioca i Kosovske Policije da se iste ostvare.
Predstavnici iz državnog Tužilaštva, oni iz opštinskog tužilaštva kao i Kosovske Policije su rekli da će imati nultu toleranciju za sve one koji počine neki prekršajni postupak tokom glasanja, i zatražili su od prisutnih da poruče svojim političkim “militantima” da budu veoma pažljivi kao i da ne remete glasački proces.
Prisutni na ovom okruglom stolu su bili i predstavnici opštinskog tužilaštva, kandidati za predsednike opština od strane stranaka, šefovi izbornih štabova, civilno društvo kao i mediji.
Ovaj okrugli stol je deo serije okruglih stolova za diskutovanje u glavnim centrima Kosova, koji se sprovode u okviriu projekta “Inicijativa za podizanje efikasnosti institucija pravde za slobodne izbore, pravedne i demokratske na Kosovu” a koji se podržava od strane Ambasade Velike Britanije u Prištini.