misli globalno,
deluj lokalno

Deca podižu svest kod svojih vršnjaka o međunarodnom danu za njihova prava

20.11.2013

Peć, Đakovica, Uroševac, Mitrovica, 20 novembar – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru međunarodnog dana Konvencije o Dečjim Pravima u podršci od Save the Children je sprovela mnoštvo aktivnosti u osnovnim školama “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Zekerijah Redža” i “Mustafa Bakija” u Đakovici, “Bedri Đinaj” i “Andon Zako Čajupi” u Mitrovici kao i u osnovnim školama “Jeronim De Rada” i “Tefik Čanga” u Uroševcu.
Grupa dece kao mladih trenera je održala predavanja o konvenciji o dečjim pravima za svoje vršnjake u svim odelenjima od VI do IX razreda, podižući svest dece o njihovim pravima koja su im zagarantovana međunarodnom konvencijom. Osim predavanja po odelenjima, deca su uradila i raspodelu brošura sa sadržajem konvencije, svih učenika.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “Together 4 children rigts- Childprotection and Child Right Governance” od organizacije “Syri i Vizionit’ a materijano podržane od Save the Children, projekta koji se realizuje i u nekoliko drugih opština na Kosovu, a šta ima za cilj zaštitu dece i jačanje mehanizama za dečja prava.