misli globalno,
deluj lokalno

Studijsko putovanje u Bugarskoj za kosovske farmere

21.11.2013

13-16 novembar 2013  – Organizacija “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Jačanje kapaciteta civilnog društva u stvaranje politika i konsultovanje sa Vladom u sektoru poljoprivrede”, finansiranog od Evropske Zajednice, je organizovala studijsku posetu u Bugarskoj sa predstavnicima borda Zajednice poljoprivrednih udruženje Kosova.

Tokom ove studijske posete smo posetili kompanije za proizvodnju krmnog bilja, kompaniju za uzgoj i preradu mesa, kompaniju za obnovljivu i solarnu energiju, pileće farme i preradu njihovog mesa, predstavnike organizacije koja se bavi promovisanjem bugarskih proizvoda van zemlje kao i predstavnike Ministarstva Poljoprivrede.

Na ovim posetama i sastancima su razmenjena iskustva, a i stečena saznanja kako se jedna zemlja koja je članica Evropske Zajednice suočava sa poboljšanjima i ispunjavanjem standarda u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, izazovi sa kojima su se suočili, podrškom koju farmeri imaju od države i Evropske Zajednice, kao i o mogućnostima saradnje ovih kompanija sa ZPUK-om. Na ovoj studijskoj poseti su učestvovali 5 članova borda  ZPUK-a, koji su puno saznali, a i stekavši nova iskustva i iznalazili mogućnosti da ta iskustva primene u organizaciji.