misli globalno,
deluj lokalno

Direktori osnovnih škola diskutuju o orjentaciji u karijeri

10.12.2013

Sa direktorima iz 26 škola i zvaničnicima Direktorijata za Obrazovanje je diskutovano o sprovedbi ovog predmeta kao i mogućih formi početka izvođenja istog. Učesnici na sastanku su rekli da je orijentacija u karijeri uvedena u kosovskoj nastavi u skorije vreme a u nekoliko pilot škola, od kojih je u Peći samo škola “Asdreni” koja je već započela sa tom sprovedbom. Direktori škola su rekli da ima nekoliko poteškoća u početku njihovog sprovođenja, a što se uglavnom tiče nedostatka kadrova, nedostatka kvalifikovanog osoblja, nedostatka nastavnog materijala i tekstova, itd. a razgovaralo se i o mogućnosti organizovanja treninga za osoblje po ovim osnovnim školama u pećkoj opštini na način da od naredne godine započne primena orijentacije u karijeri, pošto ona pomaže učenicima u smislu opredeljivanja za smerove profesionalnih škola i pravovremenog informisanja o prednostima i manjkavostima određenih profesija u odnosu na tržište i njihove profesionale sposobnosti.

Projekat “Mismatch” koji se realizuje u Peći od nevladine organizacije “Syri i Vizionit” a uz podršku od Solidar Suisse, ima za cilj da pomogne na prilagođavanju škola tržištu rada i sa stvaranjem održivih odnosa između škola i biznisa, a što je veoma važno za stvaranje kadrova koji će se bolje snalaziti na tržištu rada na Kosovu.