misli globalno,
deluj lokalno

Istraživanje o biznisima hotelijerstva i turizma u Peći

26.12.2013


Peć, 26 decembar – Jedno odrađeno istraživanje biznisa hotelijerstva i turizma u Peći je objavljeno na jednom sastanku održanom u Peći. Na sastanku na kom su uzeli učešća i zvaničnici Direktorijata za obrazovanje, Srednja ekonomska škola “Ali Hadri”, Regionalni centar za zapošljavanje, biznisi u Peći i civilno društvo, su diskutovali nalaze izveštaja i dali su preporuke za poboljšanje saradnje između škola i biznisa sa ciljem poboljšanja profesionalne prakse za učenike ovih smerova.
Učesnici u diskusiji su rekli da treba više raditi na saradnji između škola i biznisa, pošto po istraživanju je ispalo da veći deo biznisa ima interesovanja za angažman učenika praktikanata. Istraživanje je odrađeno od uslužnog preduzeća “Razvoj Humanih i Organizacionih Resursa” (HROD), a koja je angažovana od strane NVO-a “Syri i Vizionit” u okviru projekta Mismatch i ima za cilj da Ekonomskoj Školi pruži jedno ogledalo stanja u ovom sektoru o interesovanjima i potrebama koje imaju biznisi, na način da se iskoriste i poboljšaju profesionalne prakse njenih učenika.