misli globalno,
deluj lokalno

Javno konsultovanje za Partneritet za Otvoreno Upravljanje

14.03.2014

Peć, 12 mart – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u saradnji sa “Lëvizja FOL” (“Pokret KAŽI”) kao članovi Koordinirajuće Grupe za učlanjenje Kosova u međunarodnu organizaciju Partnerstvo za Otvoreno Upravljanje su održali javno konsultovanje u opštini Peć sa ciljem pripreme Nacionalnog Plana za Delovanje 2014-2016.
Prisutni na ovoj javnoj konsultaciji su bili predsedavajući opštinske Skupštine Peć sa nekoliko opštinskih odbornika, Ekonomska komora, predstavnici iz civilnog društva i medija. Na ovom javnom konsultovanju je rečeno da se treba puno raditi na poboljšanju reformi i zaposlenosti u svakom sektoru; obrazovanju, zdravstvu, administraciji, itd, kao i na polju javnog prokurisanja. A traženo je i da se inicira dopuna i izmena Zakona za lokalnu samoupravu i Zakon za prokurisanje. Sa dopunom ova dva zakona stvara se funkcionalna reforma i profesionalnost u svakom sektoru i takvo nešto će povećati transparentnost i polaganje računa javnih institucija, povećanje efikasnosti borbe protiv korupcije i iskorištavanje tehnologije za poboljšanje javnih službi.
Ovo polje javnih konsultacija će nastaviti i sa drugim opštinama na Kosovu sa ciljem da se obuhvate sve zainteresovane strane  u ovom procesu, te također i za prikupljanje predloga konkretnih aktivnosti koje će se obuhvatiti u Nacionalnom Planu za Delovanje Republike Kosova.