misli globalno,
deluj lokalno

Trening o polnom budžetiranju u Opštini Peć

19.03.2014


Trening o polnom budžetiranju u Opštini Peć

19. 03. 2014
Saopštenje za medije

S podrškom EU i sprovedbom projekta od internacionalne UNDP i lokalne NVO Syri i Vizionit iz Peći, u sredu, 19 marta, je organizovana radionica za polno budžetiranje sa predstavnicima lokalne vlasti u Opštini Peć. Radionica je imala za cilj da nove opštinske direktore proizašle sa prošlogodišnjih lokalnih izbora na Kosovu, upoznaju ih sa potrebama budžetiranja podržanog na polnoj osnovi.
Pozivi i konsultacije sa opštinskim direktorima su započeli već više od jednog meseca na način da se pronađe jedan datum koji se može prilagoditi potrebama opštinskih službenika a kako od tih opštinskih službenika tako i od gradonačelnika i direktora potvrđeno je učešće. No, nezavisno od toga, na radionici je uzeo učešća samo jedan direktor, direktor za emergenciju i spasavanje, i delegirani su zvaničnici iz različitih polja.
Razočarani smo njihovim nedolaskom i smatramo da jedan takav pristup ne garantuje da u ovom upravljanju će biti valjanog tretmana polnom pitanju, ali ni valjani partneri sa civilnim društvom i donatorima, za koje naša Opština ima potrebu.
Podsjećamo da je projekat organizovan u partnerstvu sa dve agencije Ujedinjenih Nacija UNDP i UNWomen i finansiran je od Evropske Komisije.
Polno budžetiranje je danas pretvoreno u jednu važnu komponentu budžetskog planiranja za sve budžetske organizacije. Jedan značajan dio projekata obuhvatajući i projekte koji se finansiraju od Evropske Zajednice, daju jednu važnu ulogu polnom planiranju bužheta i učinili su ih obaveznim, projekte za koje misli da ubuduće aplicira opština.