misli globalno,
deluj lokalno

Objavljuje se izveštaj monitorisanja međunarodne Konvencije o pravima deteta

02.04.2014

Objavljuje se izveštaj monitorisanja međunarodne Konvencije o pravima deteta

Saopštenje za medije

Peć, 02 april 2014
Nevladina organizacija Syri i Vizionit, u partneritetu sa organizacijom Save the Children, su objavile izveštaj o monitorisanju internacionalne konvencije o dečjim pravima, monitorisanje je urađeno od dece a naziv programa je naslovljen “Percepcija učenika, roditelja i službenika za prava na obrazovanje, uznemiravanje i diskriminisanje u školama”.

Izveštaj obuhvata tri polja međunarodne konvencije o pravima dece: "Pravo na Edukaciju", “Uznemiravanje" i "Ne-diskriminiranje", gde je viđeno da je na svim ovim poljima da je imalo kršenja dečjih prava i nije dovoljno urađeno od strane lokalnih institucija. Također, izveštaj je izneo na videlo da mnogo učenika i roditelja nije znalo da se ova tri polja uređuju i Ustavom Kosova, kao i posebnom legislacijom u svakoj opštini ponaosob.

Također, izveštaj je izneo na videlo da nema nekog valjanog koordiniranja među institucijama kako bi se poboljšala situacija prava dece a posebno na polju prava na edukaciju, sprečavanje uznemiravanja i nediskriminisanja.

Prisutni na ovom skupu su se obavezali da treba uraditi puno više kako bi se povećala bezbednost dece te poboljšalo njihovo socijalno stanje, ne samo u školama nego i na nivou grada. Stvarajući politike i investiranja po potrebama koje proizađu od same dece ili od sastanaka sa samom decom.

Izveštaj "Percepcije učenika, roditelja i službenika o pravu na obrazovanje, protiv uznemiravanja i za ne-diskriminaciju u školama” je proizašao iz jednogodišnjeg rada u okviru programa “Child Rights Governance” - CRC Monitoring” koji implementira organizacija Syri i Vizionit a uz finansijsku podršku od organizacije Save the Children u opštinama Peć, Đakovica i Priština.

Prisutni na skupu, gde je i urađeno objavljivanje izveštaja, bili su iz Direktorijata za Obrazovanje, Policija Kosova, Osnovni Sud – Jedinica za maloletnike, Kancelarija Ombudpersona u Peći, Centar za Socijalni Rad, Opštinski coordinator za dečja prava, Centar za familijarnu medicine, direktori iz nekoliko škola, civilno društvo, roditelji, učenici, istražna služba, pedagozi, psiholozi i ostale institucije koje su nadležne za zaštitu dečjih prava, i naravno – mediji.