misli globalno,
deluj lokalno

Održan je trening učitelja za Savetovanje u karijeri

07.04.2014

Dana; 05 i 06 aprila 2014, održan je trening za osposobljavanje predavača za predmet “Savetovanje u karijeri” za nastavnike nižih srednjih škola u opštini Peć. Trening je obavljen u Didaktičkom centru i organiziran je skupa sa opštinskim Direktorijatom za Obrazovanje i nevladinom organizacijom “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Mismatch” koji se finansira od Solidar Suisse. Na treningu je učestvovalo 20 osoba a koji su u dva dana radili pod predvođenjem od dva trenera akreditovana od GIZ-a. U ime opštinskog direktorijata za obrazovanje, svim učesnicima je čestitala početak i poželjela sreću i uspjeh Nagihane Broqi-Tabaku.

U dva prva dana treninga tretirane su teme koje se tiču orjentisanja u karijeri, strukturi procesa odabira profesije u modelu sa 5 faza; Upoznavanje samog sebe, Profil ličnosti,  Klasifikovanje profesija i sektora, itd.
Učešće su uzeli predavači iz 20 škola opštine Peć, a koji su uzeli potrebni material u dva dijela: priručnik za predavače “Edukacija o karijeri – Pet koraka odlučivanja u pravcu školovanja i profesije” kao i “Portfelj za orijentiranje u Karijeri” za učenike.
Sljedeći trening će se obaviti tokom maja mjeseca.