misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica za subvencije i grantove na lokalnom nivou

19.04.2014

Peć, 17 april 2014 – Nevladina organizacija Syri i Vizionit (SiV) u saradnji sa Inicijativom za Razvoj Poljoprivrede na Kosovu (IADK) je u procesu implementiranja projekta koji je finansiran od Evropske Zajednice, a naziva se “Jačanje kapaciteta civilnog društva za kreiranje politika i konsultiranje sa Vladom u sektoru poljoprivrede”, projekat koji teži da doprinese jačanju i podizanju kapaciteta Zajednice Poljoprivrednih Udruženja Kosova [BSHBK].
U okviru komponente “Promoviranje dijaloga i suradnje među institucijama i farmerskim organizacijama na nacionalnom nivou”, Syri i Vizionit je organizirala jednu radionicu sa fermerima opštine Peć, i direktorijata za poljoprivredu i ekonomski razvoj u opštini Peć. A kako bi se diskutovalo o subvencijama i grantovima koji se dodjeljuju od opštine Peć za razvoj poljoprivrede.
Najprije je angažovan jedan lokalni ekspert za ekspertize u vezi sa pitanjima grantova i subvencija na lokalnom nivou, koji je prikupio podatke iz opštine Peć za procedure i fondove koji su dodijeljeni farmerima tokom proteklih godina. Ovi podaci su prezentirani na ovoj radionici, a potom su se učesnici podijelili u grupe kako bi artikulirali sektore koje treba podržati sa lokalnog nivoa, kao i određivanje farmera u grupe koji trebaju profitirati na lokalnom nivou. Kao preporuke sa ove radionice je proizašlo da lokalni nivo treba podržati male i srednje farmere, da izradi jasne kriterije za sve sektore koji se podržavaju sa lokalne razine, da se podrže poljoprivredni proizvodi koji nisu bili kultivirani ranije, a koji su veoma profitabilni za farmere, kao i da formiraju komisiju za ocjenjivanje aplikacija koje rade farmeri te da valjano monitorišu farmere dobitnike.