misli globalno,
deluj lokalno

Syri i Vizionit održava okrugli stol sa odgovornim akterima za dečja prava

24.04.2014Đakovica, 24 april- Nevladina organizacija Syri i Vizionit, u partneritetu sa organizacijom Save the Children, su publicirale izvještaj o monitoriranju internacionalne Konvencije o dječjim pravima, od same djece, a pod nazivom “Percepcija učenika, roditelja i dužnosnika o pravu na obrazovanje, uznemiravanje te diskriminiranje u školama”.

Ozvještaj obujmljuje tri komponente sprovedbe internacionalne Konvencije o dječjim pravima: "Pravo na Obrazovanje", problem pojave “Uznemiravanja" i "Ne-diskriminiranje", možda je konstatirano da je u svakoj od njih imalo kršenja i nije urađeno onoliko kol’ko je trebalo od strane ovdašnjih lokalnih institucija.
Također, izvještaj je stavio na površinu to da nema nekog valjanog koordiniranja institucija kako bi se poboljšala situacija dječjih prava, a posebice na polju prava na obrazovanje, sprečavanje uznemiravanja i diskriminiranja.

Nazočni na skupu, gdje je i bio publiciran izvještaj, su bili; Direktor za Obrazovanje, Kosovska Policija, Osnovni Sud-jedinica za maloljetnike, predstavnici Ombudpersona na lokalnoj i centralnoj razini, Centar za Socijalni rad, Općinski coordinator za prava djeteta, Centar familijarne medicine, direktori iz nekoliko škola, civilno društvo, roditelji, učenici, pedagozi, psiholozi, i brojne druge nadlježne institucije za zaštitu dječjih prava, kao i mediji.
Svi akteri skupljeni na ovom okruglom stolu kako bi diskutirali o bezbjednosnoj situaciji su se usaglasili da treba uraditi puno više a sa ciljem osnaživanja postojećih mehanizama kako bi se povećala razina bezbijednosti u školama.