misli globalno,
deluj lokalno

Održava se trening “Nasilje i njegove forme”

02.05.2014

Priština 30 April – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je održala trening za sprečavanje nasilja u školama, na temi “Nasilje i njegove forme”, dio čega su bili i učenici kao i predavači osnovne i niže srednje škole “Naim Frašeri” u Prištini. Cilj ovog treninga je stvaranje jednog sigurnijeg ambijenta za decu koja pohađaju nastavu u ovoj školi, pomogavši ih kroz rad na podizanju njihove svesti o nasilju i njegovim formama, kao i o sprečavanju ove pojave u njihovoj školi.
Deca koja su bila deo ovog treninga nisu imali mnogo informacija i saznanja o nasilju, njenim vrstama i formama po kojima se pojavljuje u školama, a ni o načinima sprečavanja tog nasilja koje utiče na stvaranje jednog sigurnog ambijenta u njihovoj školi. Trening je održan u okviru “Together 4 children rigts - Child Protection”, a koji se implementira od Nevladine udruge “Syri i Vizionit” iz Peći, a u partneritetu sa organizacijom Save the Children. Projekat ima za cilj da pomogne decu, škole, razne organizacije za zaštitu dece, i nadležne institucije na lokalnom i centralnom nivou, kako bi škole pretvorili u, za decu, veoma bezbedna mesta te da ih podrže u jačanju mehanizama za zaštitu dece.

Projekat se implementira u pet opština na Kosovu, odnosno u deset osnovnih i nižih srednjih škola, kao što su: “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Mustafa Bakija” i “Zekerijah Redža” u Đakovici, “Tefik Çanga” i “Jeronim De Rada” u Uroševcu, “Bedri Đina” i "Andon Zako Çajupi” u Mitrovici kao i “Naim Frašeri” i “Ismail Ćemali” u Prištini.