misli globalno,
deluj lokalno

Održava se konferencija “Izrada politika za poljoprivredu i ruralni razvoj na Kosovu”

02.05.2014

Priština 30 April 2014 – Nevladina organizacija Syri i Vizionit u suradnji sa Inicijativom za Poljoprivredni Razvoj na Kosovu - IADK, u okviru projekta “Osnaživanje kapaciteta civilnog društva za stvaranje politika i konsultiranje sa Vladom u poljoprivrednom sektoru”, financiranog od Evropske Zajednice. Održali su  konferenciju “Izrada politika za poljoprivredu i ruralni razvoj na Kosovu” na centralnoj razini, gdje se za cilj imalo podsticanje i promoviranje dijaloga i suradnje sa Ministarstvom Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja (MBPZHR), Zajednicu Poljoprivrednih Udruga na Kosovu (BSHBK) i druge aktivnosti.

Također je na ovoj konferenciji prezentiran i Plan Ruralnog Razvoja i Poljoprivrede (PZHRB) Kosova 2014-2020 od Vlade Kosova, gdje su se sudionici upoznali sa ovim razvojnim planom za poljoprivredu.

Dukagjin Nishiqi, projekt menadžer iz organizacije Syri i Vizionit, je iznio da se u okviru ovog projekta odvijalo i 5 radionica u pet različitih regiona Kosova, gdje je uz angažiranje jednog eksperta, su identificirani problemi, specifičnosti raznih regiona Kosova, kao i realizovana je konferencija na nacionalnoj razini za prezantiranje nalaza i adresiranje preporuka za institucije i ostale bitne aktere. Također, tokom ovog perioda je stvorena i web-stranica BSHBK-a, a koja je www.bshbk.net, i koja je veoma aktivna, te na njoj se mogu naći informacije u vezi sa radom BSHBK-a i važne informacije za farmere. Sa ciljem podizanja kapaciteta za članove borda BSHBK-a realizirana je studijska posjeta u državi Bugarskoj, i tamo su posjećene kompanije, organizacije farmera i vladine institucije, na način da se steknu iskustva od neke balkanske zemlje a koja je dio evropske zajednice. Sa učešćem farmerskih organizacija, farmeri individualci i poljoprivredne direkcije kao i ekonomskog razvoja u općini Peć, organizirana je jedna radionica u općini Peć kao pilot općina, gdje je cilj ove radionice bio da se poprave prakse/procedure sheme za apliciranje za grantove i subvencije na lokalnoj razini, kao i izrada jednog dokumenta/modela sa praktikama/procedurama i shemom za apliciranje subvencioniranja i grantova za lokalnu razinu.

Dok, Zenel Bunjaku, izvršni direktor IADK-a je zahvalio uredu EZ-a na Kosovu za potporu koju daje poljoprivrednom sektoru a također i Ministarstvu Poljoprivrede za potporu ovom sektoru sa povećanjem budžeta i investicije u ovom sektoru, kao i izradi plana za razvoj poljoprivrede 2014-2020.

Zvaničnici iz Ministarstva Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja, su se obavezali da će podržati farmere i da će povećati budžet i kapitalne investicije u podržvanju razvoja poljoprivrede na Kosovu i samih farmera.
Shqipe Dema, iz Ministarstva Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja (MBPZHR) je rekla da “Ministarstvo je bilo otvoreno i potrudilo se da obuhvati sve strane od interesa na način da ova strategija bude sveobuhvatna, i ova strategija nije neki zatvoreni dokumenat, jer se slobodno može dopuniti ili izmeniti”. Ona je također ohrabrila sve prisutne da daju svoj nesebičan doprinos kako bi imali jednu ostvarenenu/sprovedenu strategiju a koja podstiče razvoj poljoprivrede na Kosovu.

S druge strane, Mihai Constantinescu – konsultant iz Rumunije, je prezentirao iskustva Rumunjske države u izradi poljoprivrednih politika pre i nakon učlanjenja u evropsku zajednicu. On je rekao da je Rumunjska država podigla poljoprivredni fond za poljoprivredu nakon učlanjenja u evropsku zajednicu i to za 7 puta više. Postigavši sumu od 1 milijardu eura, na način da se farmeri suoče sa slobodnim tržištem u evropskoj zajednici.
Također je istakao da je izazov za Rumunjsku državu bilo i podržavanje farmera, obzirom da su čak 50% farmera bili upravo mali farmeri, a koji su sa puno poteškoća uspjeli da opstanu, i da je mnogo farmi zatvoreno.

Što se tiče uloge civilnog društva u izradi politika za poljoprivredu na Kosovu, Agim Sahiti iz BSHBK-a, je rekao da “Zajedništvo poljoprivrednih udruga na Kosovu, je novo tijelo organiziranosti civilnog sektora poljoprivrede na Kosovu, i tijekom ove periode članstvo ove mreže je u toku sprovedbe treninga i u izradi akcionih strategija”. On je potom i uputio poziv Ministarstvu Poljoprivrede da ih oni računaju kao partnere u dizajniranju poljoprivrednih politika, obzirom da je u asocijaciji BSHBK zastupljena većina poljoprivrednih sektora koji su organizirani na nacionalnoj razini a dva od njih su regionalni.

Na ovoj konferenciji je bilo prisutno 62 učesnika sa predstavnicima Ministarstva Poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavjnici iz raznih općina na Kosovu, predstavnici iz raznih udruga kako lokalnih a tako i međunarodnih, i članovi borda iz BSHBK-a.

Nakon prezentacija sudionici su adresirali sugestije za promjene u strategiji za poljoprivredni razvoj 2014-2020.
• Kod žitnog sektora da se izmijeni potpora za farmere i to sa 15ha kako je u strategiji, a da se stavi na 10ha.
• Kao dio podrške da se ubaci i sektor prerade žitarica.
• Da se valjano urede dokumenta/aplikacije za subvencije i grantove iz agencije za poljoprivredni razvoj.
• Da se podrže studijske posjete za farmere kako bi obišli mjesta u region kao i evropskoj zajednici.
• Da bude više monitorirajućih posjeta kod farmera koji apliciraju za grantove i subvencije kod Ministarstva Poljoprivrede, ove posjete da se realiziraju prije dobivanja granta i nakon implementiranja istog.
• Da se više podržavaju projekti koji se tiču uređivanja riječnih korita, na ovaj način više profitiraju farmeri.
• U ovdašnjem sektoru vinarstva se treba lobirati za podizanje kvote za eksport u evropsku zajednicu, sa 2 tisuće litara a koliko je odobreno sada, da se poveća na minimalnih 5 tisuća litara.