misli globalno,
deluj lokalno

Javni sastanak sa građanima Istoka za imovinska pitanja

23.12.2014

Istok: 23 decembar 2014 – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći je održala jedan javni skup sa građanstvom opštine Istok na kome je diskutovano o vlasničkim pitanjima, nasleđivanju imovine i sređivanju dokumentacije vezano za imovinu.

Debata je održan u Sali opštinske Skupštine u Istoku gdje se okupilo na desetine građana sa raznih lokacija ove opštine, a za koje su predstavnici Opštine Istok i sudstvo, davali potrebne informacije. U prvom delu su predstavljene novine i potrebne informacije od direktora za katastar i javne službe, administracije i notarske službe, dok su oni potom odgovarali na pitanja i brige građanstva. Interesovanja su se uglavnom ticala samog prenošenja neregistrovanog nasledstva i to u po nekoliko pokolenja, imovinski sporovi, stambeni katastar i brojne druge probleme koji su se nakupili kroz godine i dekade u ovom rajonu.

Sastanak se održava u okviru projekta “Čuvaj svoju imovinu” koji se finansira od ATRC/USAID i ima za cilj podizanje svesti građana i institucija o važnosti rešavanja imovinskih pitanja.