misli globalno,
deluj lokalno

Završava i treća radionica u programu SEED

23.12.2014


Peć: 23 decembar 2014 – U Peći je održana i treća radionica sa akterima obrazovanja i turizma, na kom je diskutovano o saradnji među školama, biznisima i opštinom na poboljšanju praktika profesionalnog osposobljavanja u smerovima hotelijerstva i turizma.

Pjesëmarrësit në takim: Shkolla e Mesme Ekonomike- drejtimi Hoteleri dhe Turizëm, institucionet dhe bizneset, kanë analizuar akterët në sektorin e turizmit, mundësitë e krijimit të një vizioni të përbashkët sa i përket komunikimit dhe bashkëpunimit mes tčre. Ata kanë kërkuar krijimin e një sistemi të bashkëpunimit, ćë do mundësojë zhvillimin me sukses të praktikës profesionale për nžënësit në këto drejtime, në të cilat roli i biznesit është i rëndësishëm, por edhe për mundësitë ćë biznesi të ndikojë në shkollim, përfshirë ndrčshimin e kurikulave dhe hartimine programeve të reja sipas nevojës ćë ka tregu, trajnimin e vazhdueshëm të kuadrit mësimor, si dhe përfshirjen e fermave në sektorin e turizmit.

Ovom radionicom je zaključena njihova treća faza, gde su takve radionice održavane i u opštinama đakovica i Prizren. Ove radionice su održavane od Syri i Vizionit kao i od Solidar Suisse u partnerstvu sa Volkshilfe Österreich, i sprovodi se u okviru programa SEED "Podrška za Razvoj Obrazovanja i Zaposlenosti ", koji se finansira od Austrian Development Cooperation.