misli globalno,
deluj lokalno

Aktivno građanstvo, Izazov za Vladu i Opštine

23.12.2014

Saopštenje za medije
Aktivno građanstvo, Izazov za Vladu i Opštine

23.12.2014
Priština, 23 Decembar 2014
Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći je u utorak održala konferenciju u Prištini na temi “Aktivno Građanstvo” gde su učestvovali predstavnici iz opština regiona Dukađina, Žene iz opštinskih skupština, Asocijacija Opština Kosova, civilno društvo i predstavnici sela i naselja te opština pećkog i prizrenskog regiona.

Aktiviziranje građana, učešće žene u procesima donošenja odluka i adresiranje problematika kod institucija na lokalnom i centralnom nivou, je rečeno od učesnika da treba biti konferencije.

Shćipe Arifaj, iz Asocijacije opština Kosova je rekla da “Postoje zakoni, razna administrativna uputstva i opštinski pravilnici koji osnažuju ulogu građana i čine ga jakim naspram institucija, ali je odgovornost na opštinama da se ovi zakonski akti sprovode. A to posebno kada se tiče opštinskih pravilnika za saradnju opština sa selima, naseljima i urbanim gradskim kvartovima".

U međuvremenu, opštinski zvaničnici prisutni na sastanku su izrazili zabrinutost zato što se neće moći sprovesti pravilnici opštine sa selima, naseljima i gradskim urbanism četvrtima, pošto ovim ličnostima treba izvršit neku vrstu isplate ili stimulisanja za njihov angažman kako bi bili aktivni, dok opštinski budžet onemogućava takvo nešto.
Oni su sugerisali da Ministarstvo Finansija zajedno sa Ministarstvom MALS-a trebaju ili bi bilo poželjno da pre nego što donesu jedno takvo uputstvo i naravno pre nego da obavežu opštine da se izrade ti pravilnici, da osmisle način isplate, zato što bez naplate ili stimulisanja, oni neće biti funkcionalni".

Predsednici nekoliko sela iz Dukađinske ravnice su rekli da traže kompenzaciju za posao koji obavljaju. “Premoreni smo svih ovih godina volonterskim radom i iscrpljivanjem sopstvenog budžeta samo kako bi poboljšali život u našim naseljima gde živimo, ali od sada pa u buduće bez neke nadoknade nećemo moći da pružamo svoj doprinos. i pored toga što imamo dobru volju i želju, teško ekonomsko stanje nam onemogućava ovako nešto”, rekao je Jaho Mullići, predsednik lokalnog saveta u selu Raušić, opština Peć.
Na drugoj strain, žene opštinarke iz opština regiona Peći i Prizrena, su izrazile svoje nezadovoljstvo njihovim zastupanjem na lokalnom i centralnom nivou što se tiče ključnih pozicija, premda po viđenju ovih žena ne pruža im se prilika i proctor kako bi se dokazale na pozicijama i važnim i posebnim dikasterima u njihovim opštinama, ali isto je i na centralnom nivou. One su često uzimale za primer to što u njihovim opštinama je broj žena u raznim opštinskim direktorijatima veoma mali, a takođe potpuno istovetna je situacija i na državnom nivou.

Na ovoj konferenciji je objavljen i jednogodišnji rad organizacije “Syri i Vizionit” a koja sprovodi osnaživanje aktivnog građanstva, projekat koji je podržan od strane Olof Palme International Center a i SIDA.

Sa poštovanjem,
NVO “Syri i Vizionit”
Tel.đ377(0)44 695 650
Email: [email protected]
www.syriivizioint.org