misli globalno,
deluj lokalno

Imovinskim slucajevima sa se da prioriteta u sudskom tretmanu

24.12.2014Klina, 24 decembar- Sa predstavnicima sela i lokalnih saveta u opštini Klina je održan sastanak na kome se diskutovalo o pitanjima svojine, nasleđivanja i sređivanja potrebne dokumentacije vezano za vlasništvo. Službenici Opštine Klina, Suda u Klini, Advokatske Komore i notarstva, pred ovim predstavnicima iz mesnih zajednica, su odgovarali na zabrinutosti koje su dolazile od strane građana te objasnili su zakonodavne osnove na Kosovu o registrovanju vlasništva.

Ključne tačke gde su građani najviše usredsredili svoju zainteresovanost su bila pitanja registrovanja vlasništva čija kupoprodaja se desila tokom prethodnih dekada, sporna vlasništva, prava služnosti, angažovanje ekspertskih geometara i plaćanje njihovih usluga, kao i druge stvari vezano za prenos vlasništva koje je nasleđeno, kao i o lažnim ugovorima. Predstavnici institucija su podstakli građane da razrešavaju ova pitanja, pošto zakonske procedure omogućavaju rešavanje svih vrsta sporova a koji se tiču vlasničkog pitanja. Traženo je rakođer, da i vlasnička pitanja da dobiju status prioritetnih sudskih predmeta, pošto su kašnjenja veoma velika u njihovim tretmanima.

Sastanak je održan u okviru projekta “Čuvaj svoje vlasništvo” koji se finansira od ATRC/USAID i ima za cilj podizanje svesti kod građana i institucija o važnosti rešavanja vlasničkih pitanja.