misli globalno,
deluj lokalno

Srednje profesionalne škole diskutuju pitanja profesionalne prakse u Peć

26.12.2014


Peć: 26 decembar 2014 – Srednje profesionalne škole u Peći su u petak međusobno razmenile svoja napredna iskustva sprovođenja profesionalne prakse i saradnje sa biznisima u službi poboljšanja iskustva za njihove učenike.

Sastanak je organiziran od Syri i Vizionit u saradnji sa Opštinskim Direktorijatom za Obrazovanje u Peći na kom su okupljeni menadžeri ovih škola i predavači koji se bave održavanjem časova prakse kako bi razmenili dobra iskustva stvorena sa S.E.Š. Ali Hadri” u okviru projekta “Mismatch”, koji se finansira od strane Solidar Suisse.
Priručnik profesionalne prakse, paket dokumenata koji određuju odnose saradnje među školama, biznisima i učenika u obavljanju prakse, potpisivanje ugovora između ekonomske škole i 25 biznisa iz sfere hotelijerstva i turizma, je smatrano kao jedan uspeh koji se može dobiti i u drugim srednjim profesionalnim školama.Predstavnici iz Srednje Ekonomske Škole “Ali Hadri”, Tehničke škole “Šaban Spahija”, kao i Srednje Medicinske Škole, te Srednje Umetničke Škole “Odise Paskali”, kao i Muzičke škole “Halit Kasapolli” pa i Izvornog Centra za učenje i savetovanje “Dželadin Deda” su rekli da ima poteškoća kod stvaranja održivih profesionalnih odnosa sa biznisima za obavljanje prakse.

Projekat “Mismatch” teži prilagođavanju obrazovnog sistema sa tržištom rada te pomaže učenicima da se što bolje prilagode zapošljavanju nakon završetka srednje škole.