misli globalno,
deluj lokalno

Debata sa građanima Kline za imovinska pitanja

24.01.2015

Klina 23 januar - U sali opštinske Skupštine u Klini, održana je javna debata sa građanima opštine Klina a vezano za pitanja vlasništva i nasledstva. Desetine građana ove opštine su razgovarali sa predstavnicima institucija Kline a vezano za zakone koji se tiču pitanja nasleđa, mogućnostima registrovanja vlasništva, o problemima koji su prenešeni iz prošlosti, ali i o onim koji su nedavno stvoreni zbog nepažnje samih građana. Njima su odgovorili predstavnici Suda u Klini, Direktorijata za Katastar, Urbanizam kao i Matičarske službe u Klini. Tretirane teme su bile vezane za kupoprodaje koje nisu i prevedene dokumentacijom, legalizacijom izgradnje, kao i drugim pitanjima vezano za vlasništvo.

Debata je organizovana u okviru projekta “Voli svoje vlasništvo” koji se finansira od USAID/ATRC a implementira uregionu Peći od strane Syri i Vizionit.