misli globalno,
deluj lokalno

Menadžiranje granica, Nezakonite migracije i Krijumčarenje

28.01.2015Peć, 27 januar 2015 – Kosovski Institut za Istraživanja i Razvoj Politika (KIPRED) i partner u implementiranju Syri i Vizionit (SiV) organizovali su jedan okrugli stol kako bi predstavili i diskutovali oko Menadžiranja Granica, Ilegalnim migracijama kao i Krijumčarenju.

Ovo je drugi okrugli stol organizovan u okviru projekta "Ispunjavanje zahteva EZ-a dobro upravljanje, za daljnje Evropsko Integrisanje Kosova", projekat koji je finansiran on Evropske Komisije - Potkancelarija u Prištini.

Na ovom okruglom stolu su učestvovali predstavnici ključnih institucija vladavine zakona na Kosovu sa centralnog i lokalnog nivoa, kao: Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova, Kancelarija državnog tužioca – Kancelarija za zaštitu i pomoć žrtvama, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Kosovska Policija, Carine Kosova, Komisija za granice, Osnovni Sud (Peć i Ðakovica), Osnovno Tužilaštvo u Ðakovici, kao i predstavnici civilnog društva.

Najpre, prezentirani su početni nalazi projekta od strane KIPRED-a i SiV, kako bi dalje bilo nastavljeno sa diskusijama prisutnih aktera na okruglom stolu.
Okrugli stol je otvoren od strane izvršnog direktora NVO-a “Syri i Vizionit” u Peći, Veton Mujaj, koji je predstavio učesnicima opšte podatke o projektu kao i nalaze monitorisanja na lokalnom nivou.

“Kada je reč o menadžiranju granica Kosova, situacija nije toliko povoljna zbog jednog broja nepravilnosti uočenih na graničnim prelaznim punktovima na Kosovu. Što se tiče prekogranične saradnje u borbi protiv nezakonitih delatnosti, najveći izazov po pitanju krijumčarenja i ilegalnog migriranja je nedostatak saradnje sa Srbijom zbog njihovog stava po pitanju Kosova. Također, povećanje broja potražioca azila sa Kosova je vezana na nedostatak perspektive na Kosovu ali isto tako i izostanka vizne liberalizacije na Kosovu” - kaže g-đa Ariana Qosaj-Mustafa menadžerica ovog projekta i istovremeno visoki istraživač u KIPRED-u.

Učesnici okruglog stola su diskutovali o početnim nalazima KIPRED-a i SiV-a i izrazili su svoje mišljenje u vezi sa efikasnijim rešenjima oko problema na koje nailazimo mi kao država na proputovanju ka EZ-u. A i po prisutnim predstavnicima institucija, implementirajuća i tehnička predstavlja jedan uvažavan izazov, ali ipak se puno i radi na tome da se ovi problemi prevaziđu što pre.