misli globalno,
deluj lokalno

Debata o vlasništvu u opštini Dečane

13.02.2015

Dečane, 13 februar – Održan je sastanak sa predstavnicima sela u Opštini Dečane, sa kojima je diskutovano o pitanjima vlasništva u ovoj opštini, probleme na koje nailaze stanovnici ovih lokacija i mogućnost njihovih adresiranja u institucijama Kosova. Predstavnici Suda u Dečanima, opštinski dužnosnici Skupštine Opštine, Katastra, Administracije kao i drugih opštinskih službi, oni su objasnili predstavnicima sela i o postojećim zakonima na snazi posredstvom kojih se adresiraju vlasnička pitanja, kako u slučajevima koji su sporni a isto tako i o procedurama za nesporne slučajeve. Sami građani su doveli probleme u kojima oni žive sa fokusom koji se uglavnom tiču nasledničkih pitanja i prenošenja iste, o privatnom i javnom vlasništvu, privatizaciji, uzurpaciji, polnom aspektu u posedu, legalizacijat i drugi problemi koji se tiču vlasničke teme.

Učesnici su preporučili sudstvu da sporna vlasnička pitanja dobiju prednost, pošto za njihovo razmatranje treba jedan duži vremenski period, isto tako su tražili od Opštine da proveri opštinsko vlasništvo u slučajevima kada može biti podataka za transformaciju javnog prostora, ali su i tražili informacije vezano za slučajeve koji se tiču privatizacije.

Pravni službenici i opštinskih službi su im preporučili da prenesu vlasništvo na svoja imena, tamo gde je to moguće, te da se obrate sudstvu u slučajevima kada postoji neki spor.

Sastanak je održan u okviru projekta “Čuvaj svoje vlasništvo” koji se implementira od Syri i Vizionit u regionu Peći, a uz finansijsku potporu od USAID/ATRC.