misli globalno,
deluj lokalno

Prezentira se istraživanje o polnim prihodima vezano za učešće žena u obrazovanju i zapošlkavanju u sektoru turizma na Kosovu

19.02.2015


Peć, 19 februar – Organizovana je konferencija za prezentaciju rezultata izveštaja “Istraživanje o polnim isplatama vezano za učešće ženskih u obrazovanju i zaposlenosti u sektoru turizma na Kosovu”, koji je dio projekta “Podrška za Razvoj Obrazovanja i Zaposlenosti” a koji se implementira od Syri i Vizionit kao i Volkshilfe i podržava od ADA “Austrian Development Cooperation”.

Na konferenciji je osim prezentacije nalaza, uzete i zaključne sugestije i primedbe od strane učesnika, na način da se ovo istraživanje objavi, te da posluži institucijama kojima se one adresiraju u formi preporuka.

Istraživanje se fokusiralo na polne prepreke vezano za učešće žena u obrazovanju i zaposlenosti u sektoru turizma i realizovan je od kompanije UBO Consulting u tri opštine na Kosovu (u Peći, Ðakovici kao i Prizrenu). Po istraživanju, predrasude prema ženama, nedostatak profesionalnosti u ovom sektoru i zapošljavanje na familijarnoj osnovi u ovim porodičnim ekonomijama, su među ključnim preprekama koji čini da broj ženskih u tom sektoru bude veoma mali u školovanju za ovaj sektor. Učesnici su rekli da izvučene preporuke u ovom istraživanju moraju biti uzete u obzir od strane institucija za poboljšanje stanja u ovom sektoru.