misli globalno,
deluj lokalno

Publicira se priručnik “Kako pristupiti Sudu”

30.04.2015

Peć, 30 april - Priručnik “Kako da pristupimo sudu” je objavljen od strane “Syri i Vizionit” i finansiran od USAID/ATRC. On govori o funkcionisanju sudova, konkretnije o osnovnom Sudu u Peći, koji svojim ograncima obuhvata i Klinu, Dečane i Istok, procedure koje građanin mora pratiti, pripremanje ročišta i otvorenost spram javnosti.

Jedan deo ove publikacije, danas je darivan Osnovnom Sudu u Peći, dok će se ostali deo razdeliti po institucijama i za građanstvo ovih četiri opštine.

Priručnik je publiciran u okviru projekta “Štiti svoje vlasništvo”, koji se implementira u opštinama ovog regiona od strane organizacije Syri i Vizionit a uz podršku od USAID/ATRC.