misli globalno,
deluj lokalno

Održava se trening na temi advokacije (zastupanje/zalaganje) sa ženskim predstavnicama opštine Orahovac

21.05.2015

Orahovac, 21 april- Održava se trening na temi advokacije (zastupanje/zalaganje) sa ženskim predstavnicama opštine Orahovac
Cilj ovog treninga je bio da se one osposobe za dizajniranje i realizaciju advokacijskih kampanji i uopšte o načinu iniciranja rešenja problema ili uznemirenja koja oni imaju kao predstavnice iz politickih subjekata i lokalnih saveta, netom izabrani po opštinskom pravilniku opštine Orahovac.
Tokom treninga su takođe diskutovana mnoga pitanja, kako se mogu inicirati problemi koje oni imaju svakodnevno kao kampanju podizanja svesti, poboljšanje infrastrukturnih usluga i pitanja koja su specifična u opštini u kojoj one žive, i predstavljaju sve te probleme zajednice u Orahovcu.
Trening se održava u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koji realizuje nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u opštinama regiona Peci i Prizrena a sa finansijskom podrškom od Olof Plame Center International i SIDA-e.
Projekat “Aktivno Građanstvo” tokom ove godine će nastaviti sa realizacijom ostalih aktivnosti sa predsednicima lokalnih saveta i ostalim akterima koji su deo programa u ovim opštinama, pretvarajući se u jedan oslonac i podržavaoca lokalnih zajednica u njihovim objektivima.