misli globalno,
deluj lokalno

Certifikuju se predavači Savetovanja u karijeri

22.06.2015

Ðakovica, 22 juni - U đakovici je održana ceremonija certifikovanja 13 prvih predavača za savetovanje u karijeri, obučenih tokom implementiranja projekta “Mismatch”. Pošto su pohađali obuku tokom meseci maj i juni, predavači ove opštine su certifikovani. A kako bi ove školske godine započeli primenu predavanja Savetovanje u karijeri u osnovnim školama ove opštine.

Na jednoj ceremoniji organizovanoj od Syri i Vizionit i Direktorijata za obrazovanje Opštine Ðakovica, zajedno sa predavačima, tu su bili prisutni i direktori nižih srednjih škola, iz kojih su obučavani predavači, na način da se oni informišu o potrebama implementiranja predmeta Savetovanja u karijeri, bilo kao zasebnog predmeta a bilo i kao modula unutar nekog predmeta, ili kao projekta za sebe.

Syri i Vizonit je obučavala predavače za savetovanje u karijeri i u opštini Peć tokom protekle godine, sa finansijskom potporom od Solidar Suisse, dok ove godine je nastavljeno sa dve nove opštine, u đakovici i Istoku. Projekat “Mismatch” ima za cilj prilagođavanje školovanja sa tržištem rada i stvaranjem veze između škola i biznisa, a sa ciljem poboljšanja profesionalnih praksi kod učenika.