misli globalno,
deluj lokalno

U letnjoj školi u Razem uporedo sa ostalim mestima iz rajona učestvovala su i deca iz grupe ROR Kosova

15.07.2015

10-14 Juli - U Razem kod Skadra je održana letnja škola od strane Save the Children Kosova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama iz različitih mesta iz regiona, kao što su: Syri i Vizionit (SIV) – Kosovo, Women’s Consortium Ukraine (WCU) – Ukrajina, Child Rights Informatio Centre (CRIC) – Moldavija kao i Child Rights Centre (CRC) – Srbija.

Na ovoj letnjoj školi deca iz raznih mesta rajona su ramenjivala iskustva njihovog rada što se tiče monitorisanja međunarodne Konvencije za prava deteta, učešća dece u odlučivanju i poboljšanje situacije sa decom u njihovim zemljama.
Deca iz monitorirajuće grupe ROR,su predstavila njihov rad i izveštaj koji su ivukli i monitorisanja MKDP. Rad te grupe je iuzetno ocenjen i viđen je kao jedna dobra radna metodologija dece na Kosovu za decu ostalih mesta koja su bila deo ove škole.
Deca učesnici na ovom kampu sui mala mogućnost da uče i o metodologiji načina kako da se ume mišljenje mladih te kako da se njihov glas prenese u institucije. “Young Voices\" ili “Glasovi mladih”, je realiziran u Švedskoj, gde je posredstvom urađenih upitnika sa mladima se ostvarilo da se izvuku iveštaji koji su adresirani institucijama i to je dovelo do mnoštva promena na poboljšanju poicije mladih u švedskoj državi.
Na ovoj letnjoj školi deca su uspela da urade jedan takav upitnik koji će realizovati svaka dečja grupa sa mladima svoje državei potom će pokušati da se uradi po jedan izveštaj za svaku državu ponaosob a nakon toga će se ovi iveštaji dostaviti institucijama.
Aktivnost i “Summer School” se realizuju po drugi put u Razemu kod Skadra a na njima učešće uzimaju deca monitorišuće grupe

Međunarodne konvencije o pravima deteta sa Kosova (ROR), Moldavije, Srbije i Ukrajine. Također, učesnici na ovoj školi su i organizacije partneri od Save the Children, koje rade sa dečjim grupama: NVO Syri i Vizionit (SiV) – Kosovo, Women’s Consortium Ukraine (WCU) – Ukrajina, Child Rights Informatio Centre (CRIC) – Moldavija kao i Child Rights Centre (CRC) – Srbija.