misli globalno,
deluj lokalno

Završava se desetodnevni kamp za decu “Svi u školu za jednu bolju budućnost“

20.07.2015

Peć, 20 juli – U naselju “7 Septembar” održana je završna ceremonija desetodnevnog kamp za decu “Svi u školu za jednu bolju budućnost” a koji je implementiran od nevladine organizacije “7 Septembar” u partnerstvu sa NVO-om “Syri i Vizionit”.

Cilj ovog kampa je socijalizacija i druženje dece iz zajednica roma, egipćana i aškalija sa decom iz albanske zajednice, povećanje svesti o važnosti školovanja i povratku u škole dece koja su napustila školovanje.

Kamp je pružio mogućnost deci koja imaju loše materijalno stanje u familiji, posebno onima iz zajednica romske, egipćanske i aškalijske zajednice, da tokom letnjih odmora pozabave se slobodnim i obrazovnim aktivnostima kao i da se druže sa ostalom decom.

Tokom ovih dana deca su stvorila raznovrsna umetnička dela, posredstvom koji oni traže poštovanje njihovih prava, pravo na obrazovanje, nediskriminisanost, i da budu jednaki u društvu, sve ovo je izraženo njihovim crtanjem a slike su potom izložene na jednom zaključnom ceremonijalu.

Prisutni na ovom sastanku su osim dece, bili i roditelji kao i implementatorske organizacije “7 Septembar” i “Syri i Vizionit” a bilo ih je i iz “Terre de Homes” kao finansijska podrška ovoga kampa, Opština Peć i OSCE koji su čestitali organizacijama za realizovanje ovog kampa i posao koji su odradili a i i dalje čine za decu.

“U ime gradonačelnika Peći i moje kancelarije, čestitam vam za neumorni rad koji ste ostvarili sa ovom decom koja imaju puno potreba kako bi imali ovakve aktivnosti da se socijalizuju jedno sa drugim kao i da pohađaju nastavni process pošto je veoma važno za njih i zacelo naše društvo”, rekla je zvaničnica za polnu jednakost i ljudska prava u opštini Peć, Sebahate Qorkadiu.

Na drugoj strani Shasimete Selimaj, direktorica organizacije “7 Septembar”, osim što je zahvalio njima što su pomogli implementiranje ovog kampa, rekao je da ovaj kamp treba biti tradicionalni kamp u buduće u ovoj gradskoj zoni, jer ova deca imaju puno potrebe za nešto takvo. Ana je tražila da opštinske institucije u buduće trebaju preuzimati odgovornost da zajedno sa lokalnim organizacijama organizuju svake godine po jedan ovakav kamp.

Sa ovim se usaglasio i predstavnik organizacije “Terre de Homes”, Naim Bilalli, koji je rekao da sledeće godine opština treba preuzeti odgovornost da podrži organizovanje i sprovedbu kampa kao i da podrži lokalne organizacije koje direktno rade sa zajednicom a konkretnije sa decom.

Naser Lajqi iz NVO Syri i Vizionit je rekao za podizanje svesti kod roditelja ove dece o značaju koji ima obrazovanje ili školovanje dece da ta deca ili ostala deca koja danas nisuu kampu, da ne napuštaju školovanje, jer je to najveće bogatstvo koje oni ikad u životu mogu steći. On je također istakao i važnost koju ima pružanje aktivnosti za decu a koja nemaju mogućnosti da sa svojim porodicama odu nekuda na letnje odmore, a posebno on i romske, egipćanske ili aškalijske zajednice.

Na ovom kampu je obuhvaćeno preko 80 dec is edam animatora koji su radili sa njima. Na kraju ceremonije su izloženi radovi dece kao i organizovan je jedan ajednički koktel sa svim prisutnima.