misli globalno,
deluj lokalno

Deca iz monitorirajuće grupe ROR su se sastala sa gradonačelnikom Opštine Peć

23.07.2015

23 Juli – Deca iz grupe za monitorisanje ROR zajedno sa NVO-om Syri i Vizionit te takođe i Save the Children, su se sastali sa gradonačelnikom Peći, Gazmendom Muhaxherijem i njemu su predali izveštaj “Naša realnost” sa zahtevima za njega da se implementiraju preporuke proizašle u opštinskom izveštaju u Peći.

Deca iz grupe ROR su tražila od gradonačelnika i da omogući učešće dece u odlučivanju kako bib i oni bili aktivni učesnici kod planiranja politika koje se tiču dečjih interesa, ne samo na polju obrazovanja, nego na svim društvenim poljima.

Deca su tražila od gradonačelnika d aim omogući besplatan transport za decu koja putuju iz ruralnih zona, jer ta prepreka doprinosi da mnogi od njih prerano napusti dalje školovanje, također su zatražili kvalitetniju nastavu i adekvatnije uslove za decu, kao i podršku za povećanje učešća u procesima odlučivanja dece u školama i van njih.

Također i predstanici ovdašnje nevladine organizacije “Syri i Vizionit” te one strane Save the Children, a koji su pomogli osnaživanje i razvoj monitorišuće grupe, ponudili su svoju podršku opštinskim institucijama na poboljšanju pozicije dece upravljanja njihovim pravima.

Na drugoj strain, gradonačelnik g. Muhadžeri je čestitao deci na do sad aurađenom poslu te pohvalio njihovu spremnost da monitorišu sprovođenje međunarodne konvencije za njihova prava kao i volju koju oni imaju da zatraže od institucija njihovo obuhvatanje u procesima odlučivanja.

Gradonačelnik je upoznao decu da opština Peć je započela da radi na obezbeđivanju besplatnog transporta za učenike koji putuju više od 3km, kao i da instalira sistem centralnog grejanja u svim školama tako da početkom sledeće školske godine deca će imati puno poboljšanije uslove.

Gradonačelnik opštine je obećao svoju podršku i opštinskih institucija da će se poboljšati pozicija dece a istovremeno je tražio od dece iz grupe ROR i organizacija Syri i Vizionit kao i organizacije Save the Children da monitorišu i izveštavaju za svaku nepravilnost i kršenje koje se vrši nad decom u školama i van njih, kao i obećao svoju stalnu podršku a također i od opštine Peć.

Sastanak sa gradonačelnikom Peći gospodinom Gazmendom Muhadžerijem je deo toka sastanaka koje grupa za monitorisanje ROR sprovodi a podržana je od strane organizacija SiV kao i SCi a koje predstavljaju preporuke monitorirajućeg izveštaja MKDP-a “Naša realnost”.