misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica sa predsednicima lokalnih saveta – Peć, za izradu dokumenata u zvaničnoj formi

24.07.2015

Peć 24 juli - NVO “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, je realizovala radionicu na temi “Izrada dokumenata u zvaničnoj formi”, sa predsednicima lokalnih saveta i opštinskim zvaničnicima.
Cilj ove radionice je bio da se daju informacije predsednicima lokalnih saveta kao upravo izabranim predstavnicima, kako se izrađuju dokumenti u zvaničnoj formi, na način da ta dokumenta budu prihvatljiva i lakše pristupačna nad institucijama.
Tokom radionice su takođe proizašla mnoga pitanja te problematike sa kojima se oni suočavaju kao predsednici lokalnih saveta, i razgovarano je o zvaničnim formama dokumenata kao i koraka koje treba preduzeti kako bi se pristupilo problemima.

Projekat “Aktivno Građanstvo” tokom ove godine će nastaviti sa drugim aktivnostima sa predsednicima lokalnih saveta i drugih aktera koji su deo programa, a koji realizuje organizacija Syri i Vizionit u opštinama regiona Peći i Prizrena uz podršku od Olof Plame Center International i SIDA.