misli globalno,
deluj lokalno

Narodni Advokat čestita NVO-u Syrin e Vizionit za odrađeni posao i obećava saradnju u buduće

07.09.2015

Peć: 07 Septembar – Narodni advokat, Hilmi Jashari sa saradnicima je posetio i nevladinu organizaciju Syri i Vizionit, kako bi se upoznao sa radom koji čini SiV kao i za jačanje saradnje institucije narodnog advokata sa Syri i Vizionit.

On je dočekan od zamenika direktora organizacije, Ćenana Bardhaja, koji je upoznao Ombudpersona sa radom koji čini Syri i Vizionit na raznim poljima sa posebnim naglaskom na polju ljudskih/dečjih prava, zakonodavstva, aktivnog građanstva, polaganja računa i transparentnosti institucija nad građanstvom itd.

“Cilj moje posete je da još jednom potvrdimo jačanje naše saradnje sa vama kao civilnim društvom, i čestitam vam na radu i naporu koji činite, pošto civilno društvo na Kosovu ima profesionalni i humani potencijal na raznim poljima, a to se ne iskorištava onoliko koliko može i treba od strane institucija na lokalnom i centralnom nivou” rekao je Jashari.

Obe strane su se složile da Kosovo mora puno više raditi na polju poštovanja ljudskih prava sa posebnim naglaskom na dečja prava, protiv korupcije, na povećanju odgovornosti kroz polaganje računa i veće transparentnosti nad građanstvom i jačanju sistema pravičnosti pošto su ovo izazovi i problem sa kojima se Kosovo stalno suočava.

Također, složili su se da civilno društvo i institucija Narodnog pravobranitelja može puno pomoći na poboljšanju ovih polja i da treba biti jedne koordinacije i bolje saradnje sa civilnim društvom i Narodnim Advokatom.

Na kraju sastanka su podeljeni i promotivni materijali koji promovišu rad institucije Narodnog Advokata i organizacije Syri i Vizionit.