misli globalno,
deluj lokalno

Deca Kosova se izražavaju o familijama sa prosperitetom da deca nebi bila gladna

11.09.2015

11 septembar – Već evo mesec dana i na Kosovu se odvija kampanja “Koja je tvoja nada za 2030? – Takmičenje za preživljavanje”. Stotine familija i mladih iz Kosova su popunili formular objavljen u okviru sajta Respect Our Right- ROR i direktno su izrazili svoje nade i brige o sebi, mestu i svetu. Dok su se i ostali izrazili posredstvom upitnika koje su aktivisti ROR-a popunjavali na prištinskim putevima ispitujući i druge građane širom Kosova.

“Mi hoćemo da deca Kosova rastu u dobrim ekonomskim uslovima, da roditelji ili njihovi staratelji budu zaposleni na ančin da familija uživa prosperitet i da niti jedna familija ne bude gladna”, bila je najglasanija poruka od familija Kosova.
Deca iz celog sveta učestvuju ove godine u takmičenju za preživljavanje, organizovane na različite načine, tražeći odlučiocima da pokažu veći angažman kako bi došao kraj dečjoj smrtnosti koju je moguće sprečiti. Kliknuvši i ostavljajući tu svojenade i očekivanja, deca Kosova su obuhvaćena pozivima od dece celog sveta, koji će se predstaviti svetskim predvodnicima tokom Generalne Skupštine OUN-a koja se održava u septembar 2015 godine.

Nade dece Kosova do 2030 godine, prelistavajući ono što su oni sami napisali, danas je predato i Narodnom Advokatu sa ciljem zajedničkog zastupanja/zalaganja kod ovdašnjih institucija za njihovu realizaciju.

Deca grupe ROR, osnovane od nevladine organizacije Syri i Vizionit i od Save the Children, upoznavši g.Jashari sa nadama i preporukama za do 2030 godine i od dece Kosova će se spojiti pozivi dece iz celoga sveta i predstavit će se svoetskim moćnicima tokom održavanja Generalne Skupštine Organizacije Ujedinjenih Nacija, 25 septembra 2015 godine.