misli globalno,
deluj lokalno

Održavaju se radionice za Kodeks Ponašanja u školama “Thimi Mitko” kao i “Selami Hallaqi” u Gnjilane

16.09.2015

Gnjilane – 16 septembar – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Together 4 children rigts - Child Protection”, podržane od Save the Children, je održala radionicu za izradu Koda Ponašanja u upravljačkim savetima osnovnih kao i nižih srednjih škola “Seljami Hallaći” i “Thimi Mitko” u Gnjilane.

Saveti obeju škola su dobrodočekale započinjanje izrade koda ponašanja u njihovim školama i ocenili su ih kao nešto veoma potrebno za ove škole kao i pohvalili posao koji je uradila NVO Syri i Vizionit kao i Save the Children. Oni su ocenili ovaj pokret kao jednu pomoć za njihovu školu, pošto se ovaj kod tiče uspostave nekih unutrašnjih pravila koje škola treba imati u kodeksu ponašanja sa pravima i odgovornostima učenika te i nedozvoljena dela za decu i predavače.

Osim kodeksa ponašanja, sa decom ovih škola je održan i trening na polju sprečavanja i adresiranja nasilja i drugih uznemiravanja, utičući tako i na povećanju svesti dece nad ovim pojavama.

Projekat “Together 4 children rigts - Child protection” ima za cilj razvoj jednog efikasnog sistema za monitorisanje i izveštavanje o nasilju nad decom, stvarajući povoljnije politike za poboljšanje zaštite dece na Kosovu a što je u skladu sa Konvencijom o Dečjim Pravima i standardima EZ-a.

Ovaj projekat se implementira u deset osnovnih kao i nižih srednjih škola i to u pet opština na Kosovu: u Prištini “Naim Frašeri” i “Ismail Ćemali”; u Peći “Ramiz Sadik” i “Džemail Kada”; u Ðakovici “Mustafa Bakija” i “Zekerijah Redža”; a u Uroševcu “Tefik Čanga” i “Jeronim De Rada”, kao i u Mitrovici u školama “Bedri Ðina” i “Andon Zako Čajupi”, u školama “Aziz Tolja” i “Ibrahim Fehmiu” u Prizrenu kao i u školama “Thimi Mitko” te “Selami Hallaći” u Gnjilanima.