misli globalno,
deluj lokalno

Deca škole “Selami Hallaqi” se susreću sa Centrom za socijalni rad

16.09.2015


Gnjilane, 16 septembar – Deca osnovne kao i niže srednje škole “Selami Hallaći” u Gnjilanu su upoznata sa radom i aktivnostima Centra za Socijalni Rad, šta radi ova institucija u zaštiti dece i pomoći koju mogu pružiti u slučaju da se njima krše njihova prava, ili ako su oni bili žrtve ili izvršioci nekog dela.

Mursel Zymberi, direktor Centra za Socijalni Rad, je upoznao decu da ova institucija pruža razne usluge za decu te da oni ali i sama škola mogu iskoristiti usluge koje pružaju ova institucija i njeni profesionalni upošljenici na raznim poljima.

On je motivisao decu da u slučaju da im se krše prava, ili ako su žrtve bilo od koga-bilo u školi, da se deca ili bilo ko drugi obrati ovoj ustanovi da će im ona izaći u pomoć u svako doba kako oni nebi bili žrtve nasilja ili bilo kavih drugih negativnih pojava.
Deca su podelila raznovrsne slučajeve gde oni veruju da sui m kršena prava i tražili su informacije od predstavnika CSR-a, šta bi trebalo u takvim slučajevima preduzeti i kako delovati kod pojave ovakvih slučajeva.

Poseta zvaničnika iz Centra za Socijalni Rad u osnovnoj nižoj srednjoj školi “Seljami Halaći” je realizovano u okviru programa “Zajedno za dečija prava – Zaštita dece (Together 4 children rigts - Child Protection)”, u partnerstvu sa organizacijom Save the Children.
Ovakve posete će se sprovoditi i u ostalim školama gde se implementira ovaj program.