misli globalno,
deluj lokalno

Jednaka prava u nasleđu i braku

23.09.2015


Istok, 12 septembar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit je započela sa podrškom ženama iz opštinske skupštine i neformalnoj grupi mladih, žena i muškaraca u opštini Istok, a što ima za cilj jačanje i podizanje svesti građana o jednakim pravima oba pola, po pitanju zajedničkog vlasništva od roditelja i u braku promovišući vrednosti polne jednakosti u društvu.

Održavaju se treninzi sa grupom mladih, žena i muškaraca na temi nasleđa vlasništva na polnoj osnovi, sa promovisanjem vrednosti polne jednakosti u društvu. Takođe tokom treninga su diskutovane procedure za iniciranje nasleđivanja i o postojećim zakonskim mehanizmima.

Također, da bi se postigli cilj kampanje za promovisanje polne jednakosti u društvu i njihovog senzibilisanja, štampane su brošure sa informacijama o njihovom pravu na bogatstvo i nasleđe.

Ovaj projekat ima za cilj edukaciju i podizanje svesti kod mladih, žena i ljudi kako u ruralnim a tako i u urbanim zonama o njihovim pravima na nasleđe i bogatstvo, te i o iniciranju procedura na osnovi postojećih zakonskih prava . posredstvom ovog projekta koji je iniciran od samih žena iz opštinske skupštine Istoka a koja je podržana od NVO-a Syri i Vizionit, u okviru programa “Aktivno Građanstvo” finansijski podržane od Olaf Palme Internacional Center i SIDA.