misli globalno,
deluj lokalno

Podizanje svesti o primarnom zdravstvu i sprečavanju bolesti

23.09.2015


Dečane, 18 septembar – Ne-vladina organizacija Syri i Vizionit je počela sa podrškom inicijativi žena iz skupštine i neformalnoj grupi žena u opštini Dečane, a šta ima za cilj podizanje svesti kod stanovništva o primarnom zdravstvu i sprečavanju bolesti.

Najprije održavaju treninge za žene iz ruralnih zona na temi primarnog zdravstva i sprečavanja bolesti. Tkođer tokom treninga je diskutovano o problematikama sa kojima se susreću one tokom tretmana, i informisane su o službama koje mogu dobiti besplatno kao i kako treba posvetiti pažnju primarnom zdravstvu.

Također, da bi podigli svest i da bi postigli cilj kampanje o primarnom zdravstvu i sprečavanju bolesti, otštampane su brošure i informacije o primarnom zdravlju kao i simptomi bolesti sa kojima se suočavaju žene.

Gde ima projekata u cilju edukovanja i podizanja svesti kod žena u ruralnim zonma  i onim urbanism o primarnom zdravstvu i sprečavanju bolesti, ovaj projekat je iniciran od samih žena iz opštiske skupštine u Dečanima a koji se podržava od strane NVO-a “Syri i Vizionit”, u okviru programa “Aktivno Građanstvo” finansijski podržana od Olaf Palme Internacional Center kao i SIDA.