misli globalno,
deluj lokalno

Sastanak sa temom “Sprečavanja nasilja u porodici”

23.09.2015

Klina, 18 septembar – Na podršci inicijative žena iz opštinskih skupština i neformalne grupe žena u opštini Klina, održan je sastanak sa temom “Sprečavanje nasilja u porodici”, koji je imao za cilj prezentaciju uloge institucija, mehanizama i usluga koje se pružaju za slučajeve nasilja u porodici na lokalnom nivou. Na sastanku su bile prisutne osim žena iz skupštine i zvaničnica Kancelarije za polnu jednakost i ljudska prava, Osnovni sudovi, Jedinica protiv nasilja u porodici, Policija Kosova, zvaničnica Centra za rad i socijalno staranje, civilno društvo, OSCE, mediji kao i žene iz ruralnih zona.

Tokom sastanka je tretirana uloga, službe kao is vi mehanizmi gde se trebaju adresirati nasilja u porodici. Takođe je diskutovano o problematikama koje su se predstavile tokom rada institucija i samih žena iz ruralnih područja. Također je diskutovano o problematikama koje su predstavljene tokom rada institucija i samih žena iz ruralnih područja,i izašlo se sa preporukama koje će se adresirati institucijama posredstvom žena iz opštinskih skupština.

Sastanak je organizovan u okviru inicijative grupe žena iz opštinske skupštine  kao i ne-formalne grupe žena iz Kline, podržan od ne-vladinih organizacija Syri i Vizionit u partnerstvu sa Olaf Palme Internacional Center kao i SIDA.