misli globalno,
deluj lokalno

Započela je “Nedelja Aktivnog Građanstva” na Kosovu

06.10.2015


05-09 oktobar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit u okviru programa “Aktivno Građanstvo” je započela sprovođenje kampanje “Nedelja Aktivnog Građanstva”, koje ima za cilj aktiviziranje građana i podizanje njihove svesti o preduzimanju samoinicijativa kako bi promenili stanje u njihovim životima.

Nedelja aktivnog građanstva će nastaviti da se sprovodi i u pet opština u kojima se implementira projekat: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, Davši mogućnost građanima da se obrate institucijama sa svojim zahtevima, primedbama i preporukama koje se sakupljaju tokom ovih dana aktivnog građanstva, a potom će biti prosleđeni gradonačelnicima opština iz svake od ovih opština gde se sprovodi kampanja.

Kampanja je realizovana u centrima ovih gradova postavivši po jedan stol sa banerima na kojim je moto kampanje “Nedelja Aktivnog Građanstva”, kao i sa po jednim velikim panoom na kojima su građani ostavili svoje poruke za opštinske gradonačelnike ili njihove institucije. Takođe, oni su imali mogućnost da odatle pošalju zahteve, primedbe upućene dotičnim institucijama o problematikama koje ih prokupiraju, a koje se proslede navedenim direktorijatima i od žena iz skupštine a koje su deo ove kampanje.

Također da bi postigli cilj kampanje za podizanje svesti i aktivizam građanstva, održane su dve radio debate kako bi ih upoznali za “Nedelju Aktivnog Građanstva”, i upućen je poziv građanstvu da budu aktivniji i da preduzmu samoinicijativu za rešavanje svojih problema.
Na ovim radio debatama će biti informisani građani o tome kako je protekla kampanja i koji od gradova je bio najaktivniji.

Ovaj projekat ima za cilj edukaciju, senzibilizaciju i podizanje svesti građana kao dobar primer aktivnog građanstva i porasta njihove savesti, a projekat se realizuje od NVO-a Syri i Vizionit, a u okviru programa “Aktivno Građanstvo” a finansijski podržani od Olaf Palme Internacional Center kao i SIDA