misli globalno,
deluj lokalno

Završena je Nedelja Aktivnog Građanstva

09.10.2015


09 oktobar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit u okviru programa “Aktivno Građanstvo” je sprovela jednu petodnevnu kampanju “Nedelja Aktivnog Građanstva”, koja je započela u ponedeljak i potrajala sve do petka a imala je za cilj aktiviziranje građana i njihovo podizanje svesti za preduzimanje samoinicijativa kako bi poboljšali situaciju u svom životu.

Nedelja Aktivnog Građanstva je sprovedena u pet opština u kojima je implementiran projekat a to su: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, dajući mogućnost građanstvu da se obrate institucijama sa svojim zahtevima, žalbama i preporukama a koje su sakupljene i biće poslate opštinskim zvaničnicima u svakoj od ovih opština gde se odvija kampanja.

Kampanja je realizovana u centrima ovih gradova postavivši po jedan stol sa banerima na kojim je moto kampanje “Nedelja Aktivnog Građanstva”, kao i sap o jednim velikim panoom na kojima su građani ostavili svoje poruke za opštinske gradonačelnike ili njihove institucije. Takođe, oni su imali mogućnost da odatle pošalju zahteve, primedbe upućene dotičnim institucijama o problematikama koje ih prokupiraju, a koje se proslede navedenim direktorijatima i od žena iz skupštine a koje su deo ove kampanje, zahtevi koji uglavnom se tiču potražnje da se poboljšaju životni uslovi, vodosnabdevanja i kanalizacije, javne rasvete, prostornog uređenja, ali i za sport i zabavu, i td.

Također da bi postigli cilj kampanje za podizanje svesti i aktivizam građanstva, održane su dve radio debate kako bi ih upoznali za “Nedelju Aktivnog Građanstva”, i upućen je poziv građanstvu da budu aktivniji i da preduzmu samoinicijativu za rešavanje svojih problema.

Ovaj projekat ima za cilj edukaciju, senzibilizaciju i podizanje svesti građana kao dobar primer aktivnog građanstva i porasta njihove savesti, a projekat se realizuje od NVO-a Syri i Vizionit, a u okviru programa “Aktivno Građanstvo” a finansijski podržani od Olaf Palme Internacional Center kao i SIDA.