misli globalno,
deluj lokalno

Održan je koncert “Beli zvuci”

16.10.2015

Peć, 15 oktobar 2015
Organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći u saradnji sa Izvornim centrom za učenje i savetovanje “Dželadin Deda” u Peći, su održali koncert nazvan “Beli zvuci” posvećen zajednici slepih na Kosovu. U okviru Međunarodne nedelje za senzibilizacije sa osobama sa belim štapom, program je zaključen sa interpretiranjem od bivše dece ove jedine škole za slepe na Kosovu. Posebnost je bila to što je po prvi put na jednom koncertu muzičke numere bivaju interpretirane i numere sa pevanjem, instrumentali ali i horske od samih slepih kao i osoba sa oštećenim vidom, koji su održali predstavu u pozorištu “Istref Begoli” a koja je bila posebna.
“Ovo se prvi put dešava kod nas. Međunarodna nedelja ljudi sa belim štapom je imala za cilj da nas podseti, da mi trebamo pružiti malo podrške njima, na ančin da oni izraze i predstave sebe” rekao je direktor ICUS, Xhavit Kastrati.
“Oni ne vide ali osećaju muziku, note i melodiju. Mi smo ih doveli na ovom program da bismo dokazali da svi mi zajedno možemo uspeti, ali za to je potrebno malo pomoći”, kaže Naser  Lajçi iz NVO Syri i Vizionit, a koja je organizovala ovaj koncert. Aktivnost se održava u okviru programa Culture for all, od strane Evropske Komisije, a koji se na Kosovu implementira od InterArts-a.
U program, učenici i bivši učenici su interpretirali pesme, delove instrumental na klaviru i nekoliko horskih delova. Program je imao za cilj ohrabrivanje osoba koje su slepe i one sa oštećenim vidom kako bi se bavili stvaralaštvom i konkretno za muzičkom oblašću.