misli globalno,
deluj lokalno

Nedelja protiv nasilja nad decom

19.10.2015

Priština, 18 Oktobar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit iz Peći u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, u nedelju su započeli sa kampanjom “Nedelja protiv nasilja nad decom”,koja je imala za cilj podizanje svesti i koordiniranje institucija, roditelja i celog društva na zaštiti dece od nasilja te poboljšanja njihove situacije na Kosovu, kao i usvajanje zakona za zaštitu dece.
Na jednoj konferenciji za medije a održanoj u nedelju u Prištini, predstavnici nevladine organizacije Syri i Vizionit su obeležili i početak aktivnosti koje će za jednu nedelju privlačiti pažnju javnosti o nasilju nad deco mi ngažman institucija za smanjenje tog nasilja u kosovskom društvu.
Naser Lajći, menadžer projekta “Zajedno za dečija prava”, je rekao da “Kampanja ima za cilj da privuče pažnju kosovskih institucija o potrebama za većim angažmanom na sprečavanju nasilja kod dece, zahtevajući i bolju koordinaciju između samih institucija i funkcionalizovanja postojećih mehanizama koje pružaju kosovski zakoni za zaštitu dece, a posebno za usvajanje Zakona za zaštitu dece.

Aktivnosti će se sprovoditi od 19 pa do 25 oktobra 2015, dok u ovim aktivnostima će sudelovati stotine učenika u školama na Kosovu, predavači i odgovorne institucije za zaštitu prava dece na lokalnom a i na centralnom nivou.

U okviru “Nedelje protiv nasilja nad decom” će biti i poseta u institucijama za zaštitu prava deteta, biće organizovane debate između aktera na lokalnom nivou, a aktivnosti će mobilizirati učenike iz četrnaest škola za tretiranje teme o zaštiti od nasilja, kao i konferencija za tretiranje stanja u tom sektoru.

Nedelja protiv nasilja se organizuje u okviru projekta “Zajedno za dečja prava” a implementira se od NVO-a Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children u nekoliko opština na Kosovu.