misli globalno,
deluj lokalno

Država mora puno više da čini na zaštiti dece od nasilja

22.10.2015


Saopštenje za medije

Država treba više uraditi na zaštiti dece od nasilja

Priština, 22 oktobar – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći a u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, u okviru projekta “Nedelja protiv nasilja nad decom”, su održali jednu konferenciju na temi “Šta je uradila, ili šta treba da učini država na zaštiti dece”, a gde je učestvovalo mnogo raznih predstavnika institucija a koji imaju mandat zaštitu i poštovanje i prava deteta.
Prisutni na konferenciji su se složili oko toga da nije učinjeno onoliko koliko je potrebno od strane odgovornih institucija na sprečavanju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad decom, i to uprkos postojanju efikasnih mehanizama za delovanje.
"Civilno društvo čini puno na sprečavanju slučajeva nasilja nad decom, pa institucije trebaju uzimati u obzir ove izveštaje, istraživanja i preporuke proizašle iz rada civilnog društva kao i to da ih inkorporiraju u svojim politikama delovanja, a ne da to drže samo u svojim fiokama", rekao je narodni advokat g. Hilmi Jashari.
Na drugoj strani, Direktorijat obrazovanja u opštini Priština je potencirao to kako je civilno društvo pomagalo na izradi politika za zaštitu dece od nasilja u školama, te da će veoma brzo Opština Priština osnovati Kancelariju za bezbednost u školama u saradnji sa ovdašnjim i međunarodnim organizacijama koje se bave poljm zaštite dece.

"Mi smo izradili jednu strategiju i radni plan za bezbenost u škoalma na osnovi koje će funkcionisati Kancelarija za bezbednost u školama  a koja će koordinirati i rad organizacija u školama Prištine" rekla je direktorica obrazovanja za opštinu Priština, gospođa Arberija Nagavci.

Dok je u svemu tome Policija Kosova visoko ocenila rad koji čini civilno društvo na polju sprečavanja nasilja nad deco mi pohvalili su svoju saradnju koju održavaju sa civilnim društvom kao i da su tražili da se poveća koordinacija i saradnja između odgovornih aktera a posebno na povećanju podizanja svesti građanstva".

"Treba podići svest zajednice a posebno roditelja da prijavljuju slučajeve nasilja nad deco mi da ne koriste nasilje nad decom, kao i reba biti više kampanji o podizanju svesti dece kako bi prijavljivali slučajeve nasilja" kaže Mentor Cakolli iz Policije Kosova.
Na ovoj konferenciji je potencirana i potreba usvajanja zakona za zaštitu dece i da se tim zakonom zaustavi bilo kakvo fizičko kažnjavanje dece, i to ne samo u školama. Syri i Vizionit kao i Save the Children su rekli da jedan takav zakonski član je već uvršten u nacrt zakona koji je u izradi.

Predstavnici civilnog društva, Centar za socijalni rad, Istražna služba, su tražili od Vlade Kosova da odvoji jedan poseban fond za polje dečje zaštite, kako bi se stalno sprovodile aktivnosti i izrađivale korisne politike i prakse za poboljšanje pozicije dece na Kosovu. Takođe je traženo da se poveća saradnja i komunikacija između svih ovih aktera odgovornih kako na lokalnom a tako i na centralnom nivou, kao i između ova dva nivoa.
Kampanja "Nedelja protiv nasilja nad decom" čiji deo je bila i ova konferencija u okviru projekta “Zajedno za dečja prava”, implementiran od NVO-a Syri i Vizionit a u partnerstvu sa Save the Children u nekoliko opština na Kosovu.