misli globalno,
deluj lokalno

Gradonačelnik Mitrovice, Agim Bahtiri, razgovarao je sa decom o pitanjima nasilja u školama

23.10.2015

Mitrovica, 23 oktobar – U okviru kampanje “Nedelja protiv nasilja nad decom”,nevladine organizacije Syri i Vizionit iz Peći u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, su organizovale jednu javnu debatu gradonačelnika opštine Mitrovica, Agim Bahtiri sa decom iz ove opštine, gde je jedina tačka dnevnog reda bilo pitanje: “Šta je uradila ili šta treba uraditi opština Mitrovica na zaštiti dece od nasilja te da se poboljša kod njih situacija”.

Gradonačelnik ove opštine je rekao da Opština is am on zainteresovani da u školama dovedu profesionalne predavače kako bi poboljšali kvalitet obrazovanja te uslove za bolji rad: “Nećemo dozvoliti da bilo ko ikada sprovodi nasilje nad vama, jer ste vi budućnost ovoga mesta, koji ćete raditi i upravljati ovom državom i to bolje nego mi koji smo danas na ovim pozicijama”.

Također, on je tražio od dece da se ne ustežu da kontaktiraju njega i njegov cabinet kada se nad njima sprovodi nasilje, ili kada imaju saznanja da neko sprovodi nasilje nad drugom decom. On je rekao da država mora uraditi puno više na poboljšanju pozicije dece i naravno srdačno je zahvalio nevladinim organizacijama Syri i Vizionit kao i Save the Children za posao koji rade na poboljšanju pozicije dece, i za pomoć koju čine institucijama u ovoj opštini.

A s’druge strane, deca osim što su zahvalila gradonačelniku i organizacijama koje su omogućile sprovođenje jedne ovakve debate sa gradonačelnikom opštine od koga su zatražili kao prvog u opštini Mitrovica da kompletira školske kabinete sa neophodnom opremom za normalnu nastavu te da pruži pomoć deci iz familija koje su korisnici socijalne pomoći, a posebno onu decu iz romske, egipćanske i aškalijske zajednice.

Gradonačelnik Bahtiri i opštinski direktor za obrazovanje Pajazit Hajzeri, su obećali da će sve škole u ovoj općtini biti obezbeđene boljim uslovima za decu, i nikada neće dozvoliti da nasilje i diskriminacija ili bilo koja druga pojava koja ugrožava ili negira prva dece da će naći utočišta u školama.

“Nedelja protiv nasilja” organizova u okviru projekta “Zajedno za dečja prava”, implementirana od strane domaćeg NVO-a Syri i Vizionit a u partnerstvu sa Save the Children u nekoliko opština Kosova.