misli globalno,
deluj lokalno

U Peći se implementira projekat “Support to education in Peja Region”

23.10.2015

Peć, 23 oktobar – Tokom meseci septembra i oktobra u Peći “Syri i Vizionit” je u toku implementiranja projekta “Support to educationin Pećki Region”, finansijski podržanog od austrijske ADA-e, projekat ima za cilj da pomogne predavačima i učenicima Srednje ekonomske škole “Ali Hadri”, na poboljšanju predavanja u ovoj instituciji. Oni su stalno imali nedostatke udžbenika za prenošenje znanja za predmete hotelijerstva i turizma. Projekat podržava predavače ove škole na izradi knjiga-priručnika potrebnih za process održavanja nastave u ovoj školi, a koje će biti na raspolaganju i učenicima i to od prvog polugodišta ove akademske godine.
U saradnji i sa Opštinskim Direktorijatom za Obrazovanje u Peći jedna ekipa vanjskih eksperata je angažovana da zajedno sa profesorima izrade sadržaje. Tokom meseca novembra će se završiti tri improvizovana udžbenika: “Organizovanje posla u hotelijerstvu” pod odgovornosti msc. Teuta Kryeziu, “Usluživanje u hotelijerstvu” od Mustafa Camaj kao i “Organizovanje hotelijerskog preduzeća” od Agon Hoxhaj.