misli globalno,
deluj lokalno

Održana je konferencija “Šta je uradila ili je trebala uraditi država na zaštiti dece na Kosovu”

18.11.2015
Saopštenje za medije
Održana je konferencija “Šta je uradila ili je trebala uraditi država na zaštiti dece na Kosovu”.

Priština: 18 novembar 2015 - Organizacija "Syri i Vizionit" u partnerstvu sa “Save the Children”, danas (u sredu) je organizovala konferenciju u povodu slučaja obeležavanja dana Međunarodne konvencije o dečjim pravima, na kojoj su diskutovane preporuke izveštaja “Naša Realnost ", i na kojoj su institucije predstavile svoja dostignuća na poboljšanju i zaštiti dečjih prava.
Pozvani na konferenciji, predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija na Kosovu, sa ovdašnih vlasti iz nekoliko opština, zvaničnici iz obrazovanja, socijalnih centara, policije, koordinatori ljudskih prava, roditelji i učenici, kao i predstavnika iz civilnog društva te medija, diskutovani su nalazi koji su objavljeni u njegovom izveštaju grupe ROR, jedna grupA ZA monitorisanje a nazvana "Poštujte naša prava”-  Respect our Rights (ROR), sačinjena od 24 dece iz svih opština na Kosovu a koji su u jednom jednogodišnjem period monitorisali kršenje sprovenja Konvencije na Kosovu.
Azem Guri, savetnik ministra obrazovanja, Arsim Bajrami je rekao da Ministarstvo je u toku razmatranja preporuka grupe ROR i one će se inkorporirati u svojoj petogodišnjoj strategiji 2016-2020, obuhvativši preporuke za obezbeđivanje transporta za decu koja pohađaju školu, sprečavanje pretresavanja u školama, i td
U ime policije Kosova, Sali Dragidella je rekao da se radi na povećanju sigurnosti u školama i oko njih kako bi se sprečile negativne pojave, dok je Igballe Rrahmani iz institucije Ombduspersona je rekla da deo preporuka iz grupe ROR će se obuhvatiti i završnim izveštajem koje će Narodni Advokat adresirati Parlamentu.
Učesnici su tražili obuhvatanje još višeg broja dece za učešće u školama. Po organizatoru konferencije, Teuta Uka iz organizacije “Syri i vizionit”, grupe ROR sa monitorisanjem sprovođenja konvencije i izveštaja zasnovanog na jednogoodišnjem istraživanju je postignuto da senzibilizuje vezano za poboljšanje stanja u ovom sektoru, obuhvativši sve aktere da rade zajedno na poboljšanju stanja.

Sa poštovanjem,
NVO Syri i Vizionit