misli globalno,
deluj lokalno

Široki angažman ženskih i podsticaj aktivnih građana u procesima odlučivanja

18.12.2015


Peć, 18 decembar – Projekat aktivnog građanstva koji implmentira nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći, je zaključila jednogodišnje aktivnosti sa jednom završnom aktivnošću u kojoj su aktivni učesnici, iz opština Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac su zaključili i svoja ostvarenja jednog projekta koji se sprovodio već četiri godine u ovom rajonu.
Predstavnici kancelarija za polnu jednakost u opštinama gdje se sprovodi projekat kao i žene iz skupštine iz ovih istih opština, su istraživali načine saradnje za u buduće sa ciljem što šireg angažmana ženskih i podsticanje aktivnih građana  da se angažuju u procesima odlučivanja. Ovo je bio jedan veoma zahvalan sastanak za zajednički plodonosan rad, na kom je distribuiran i izveštaj o zajedničkom četverogodišnjem radu u okviru projekta o razvoju Aktivnog građanstva na Kosovu.

Program “Aktivno Građanstvo”, kojeg je implementirala već nekoliko godina Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” sprovodi se zahvaljujući podršci od Olof Palme International Center i SIDA.