misli globalno,
deluj lokalno

Radionica za izradu 3-ogodišnjeg radnog plana

01.02.2016

Peć, 29 Janar -  Nevladina Organizacija Syri i Vizionit je održala radionicu “Izrada radnog plana za 1 - 3 godine” a koja je imala za cilj planiranje zajedničkog rada  i to Kancelarije za polnu jednakost, žena iz opštinske skupštine, ženama članicama lokalnih saveta kao i ne-vladinih organizacija ženskog profila, a koji je organizovan u okviru projekta za razvoj Aktivnog građanstva na Kosovu.

Na ovoj radionici je rađeno na preko tri teme koje su veoma važne za poziciju žene, kao što su: zdravstvo, ekonomija i odlučivanje, a gde su planirane i neke aktivnosti koje se mogu preduzeti u saradnji sa ovim grupama.

Radionica je organizovana u okviru programa “Aktivno Građanstvo”, a koju implementira sad već nekoliko godina nevladina organizacija “Syri i Vizionit” sa podrškom od Olof Palme International Center kao i SIDA a fokusira se na opštine iz rajona Peći i Prizrena.