misli globalno,
deluj lokalno

Savetovanje o karijeri sve prisutnije u školama regiona Dukađina

03.06.2016

Peć, 02 juni -  Jučer u okviru projekta Mismatch je realizovan sastanak sa predvodiocima direktorijata obrazovanja u opštinama regiona Peći, na kom se diskutovalo o tokovima sprovođenja savetovanja o karijeri u školama opština regiona: Peć, Dečane, Istok, Ðakovica, Junik i Klina.
U ovim opštinama Syri i Vizonit uz podršku od Solidar Suisse u protekle tri godine je obučila i licencirala predavače za savetovanje i orjentisanje u karijeri, a što je početo sa sprovođenjem po školama u ovim opštinama. Zajedno sa direktorima za obrazovanje se raspravljalo o konkretnim koracima informisanja, advokacije (zastupanja/zalaganja) i lobiranja u vezi sa savetovanjem i orjentisanjem na karijeru kao i planiranje aktivnosti za period koji sledi.
Opštinski direktorijati su se složili za izradu jednog dokumenta podrške za izradu godišnjih planova kao jedne od identifikovanih poteškoća  tokom monitorisanja sprovođenja predmeta po školama.