misli globalno,
deluj lokalno

Prioriteti lokalnih saveta u opštini Dečane za osnaživanje aktivnog građanstva

23.08.2016

Dečane; 23 avgust – Održan je sastanak “Prezentacija prioriteta od lokalnih saveta”, koji su organizovani u okviru projekta za osnaživanje aktivnog građanstva na Kosovu.
Cilj ovog sastanka je bio prezentovanje prioriteta od lokalnih saveta i obuhvatanje tih prioriteta u radnim planovima ili u opštinskim prioritetima za 2016 i 2017 godinu.
Na ovom sastanku tokom prezentovanja prioriteta lokalnih saveta su predstavljene i primedbe/nezadovoljstva predstavnika zajednice na tretiranju zabrinutosti i njihovih problematika od strane institucija. Njihove zabrinutosti, nezavisno od zahteva koje su oni uputili opštini, ne samo da nisu razmatrani, nego ni odgovore nisu dobili od opštinskih institucija. Opštinski službenici cene izbor lokalnih saveta i vide ih kao dobru mogućnost za identifikovanje prioriteta, i to nezavisno od toganjoš nije ostvarena jedna dobra komunikacija među njima, i veoma pozitivno ocenjuju rad organizacije “Syri i Vizionit”, a koja je ta koja stvara povezivanje među lokalnim savetima i institucijama.
Učesnici na sastanku su bili predsednici lokalnih saveta, a naravno i nadležni opštinski zvaničnici.
Sastanak je organizovan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo” a koji ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu. Projekat koji se realizuje evo već nekoliko godina zaredom u Pećkom i Prizrenskom rajonu od strane NVO-a “Syri i Vizionit” a uz podršku od organizacije Olof Palme International Center.