misli globalno,
deluj lokalno

Lokalni saveti aktivni na predstavljanju svojih zajednica

20.09.2016

Peć; 19 septembar – Održan je sastanak sa predsednicima lokalnih saveta “Obuhvatanje saveta na javnim sastancima i odgovornosti institucija prema njima”, sastanak koji je održan u okviru projekta osnaživanja aktivnog građanstva na Kosovu.
Na ovom sastanku je diskutovano sa predsednicima saveta o tome koliko su obuhvaćeni na javnim sastancima za izradu i planiranje budžeta za sledeću godinu kao i godine koje nakon toga slede, kao i kako su zadovoljni odgovorima i odgovornosti javnih institucija prema njima samima.

Većina predsednika lokalnih saveta se izjasnilo kao razočarano, to svoje nezadovoljstvo su izneli iz razloga što nisu obuhvaćeni u dovoljnoj merit e onako kako im je obećano na početku njihovog mandata, a niti su informisani na vreme o održavanju ovih javnih sastanaka za budžet i planiranja na njihovim lokacijama. Potom, nekoliko njih je reklo da veoma malo odgovora dobijaju i za njihove zahteve i primedbe koje su adresirali kod dotičnih direktorijata a posebno i kod kabineta opštinskog gradonačelnika.
No, imenovanje koordinatora za kontaktiranje te radnog koordinatora opštine za rad sa savetima od strane gradonačelnika je viđen kao jedna nada za predsednike lokalnih saveta da će od sada pa u buduće oni biti upoznavani na vreme o svakom sastanku kao i o intervencijama koje će se desiti na lokalitetima lokalnih saveta.
Predsjednici saveta su izrazili spremnost da doprinesu u korist svoje zajednice i tražili su od koordinatora imenovanog od opštine da ne imadnu prepreka od strane radnika obezbeđenja u administraciji kad oni imaju sastanke sa opštinskim službenicima. Takođe, na ovom sastanku su se predsednici lokalnih saveta složili da i oni trebaju biti koperativniji po pitanju saradnje i bolje koordinirani međusobno a posebno i da budu glasniji spramk institucija posebno po pitanju vraćanja odgovora za problematike koje su adresirali, a i na obuhvatanju njihovih prioriteta na prihvatanju pa i usvajanju opštinskog budžeta za naredne godine.
Na ovom sastanku od nekoliko predsednika saveta je potenciran i rad koji je ostvaren na njihovim lokacijama kao i investicije koje su započete pa i ako je bilo nekoliko žali na rad ugovorenog izvršioca radova po pitanju neizvršavanja poslova onim ugovorenim intenzitetom a o čemu su oni obavestili opštinske organe.

Takođe, većina predsednika ovih lokalnih saveta su rekli da nije bilo Syri i Vizionit kao i drugih organizacija oni i nebi bili puno aktivni na pravovremenom adresiranju pitanja ili problematika sa kojima se suočavaju.

Osim predsednika lokalnih saveta na ovom sastanku je bio i koordinator koji je imenovan od strane opštinskog gradonačelnika za koordiniranje rada opštine sa predsednicima lokalnih saveta i predstavnika OSCE-a.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koje ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, a koji se realizuje evo već nekoliko godina u regionima Peći i Prizrena a od NVO-a “Syri i Vizionit” uz finansijsku potporu organizacije Olof Palme International Center.